O nama Ekologija Sigurnost Plin u boci Autoplin Spremnici Kontakti
         
Spremnici
 

Mali spremnik postavlja se nedaleko od objekta, a cijeli plinski sustav sadržava slijedeće:

 • mali spremnik za propan-butan plin (zapremine 1800, 2700 i 4850 litara - nadzemne ugradnje, i zapremnine 1650, 2750 i 5000 litara -  podzemne ugradnje)
 • razvod cjevovoda plinske faze do objekta
 • fasadni ormarić za priključak plina na ulazu u objekt
 • brojilo potrošnje plina (ukoliko postoji potreba)
 • razvod cjevovoda plinske faze unutar objekta
 • razna trošila propan-butan plina
 • dimovodni kanali (dimnjaci)
 
Minimalni uvjeti za smještaj malih spremnika:
Prema postojećem "Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu" (NN 117/07, čl. 17, tablica 2) najmanja udaljenost spremnika od svih otvora stambenih objekata, javnog puta, granica susjednog zemljišta, skladišta zapaljivog materijala, otvora kanalizacije bez vodenog zapora za ukupni geometrijski volumen spremnika do 5 m3 iznosi 3,0 metara. Za spremnike volumena do 10 m3 (10000 litara) nije potrebna lokacijska dozvola.
 
Nadzemni spremnici
 
Spremnici su valjkaste izvedbe, sastavljeni od plašta i dvije duboko utisnute podnice, materijala St 52-3, DIN 17100. Služe za spremanje propana, butana te smjese propana i butana. Spremnici su opremljeni sa svim potrebnim priključcima i armaturom (DIN 4680). Priključci za punjenje i potrošnju plina nalaze se pod zaštitnom kapom koja ima mogućnost zaključivanja. Na spremniku se nalazi još i kontrolni otvor sa čepom koji služi za ispust nečistoća.
 

Zapremnine
  spremnika

Max.dozvoljeno
punjenje spremnika   

Vanjski
promjer
(mm)

Duljina
plašta
(mm)

Debljina
plašta
(mm)

1800 litara 770 kg 1000 2476 5,5
2700 litara 1190 kg 1250 2480 6,5
4850 litara 2150 kg 1250 4300 6,5
 
Podzemni spremnici
 
Zapremnina
 spremnika

Max.dozvoljeno
punjenje
spremnika

Promjer
(mm)

Težina
(kg)
Širina rova
(mm

Dužina
rova (mm)

Visina
rova
(mm)

Vrsta
spremnika

1650 litara 732 kg O 1200 790 1800 1800 2180 vertikalni
2750 litara 1220 kg O 1200 640 1800 3400 1770 horizontalni
5000 litara 2220 kg O 1200 1040 1800 5350 1770 horizontalni
 
Prednosti podzemnih spremnika:
 
 • Konstantno isparavanje plina u odnosu na pritisak i količinu
 • Bez negativnih temperaturnih i toplinskih utjecaja
 • Optimizacija prostora
 • Udaljenost ugradnje smanjena za 50%
 • Poboljšana estetska obilježja
 • Poboljšani ekološki uvjeti