O nama Ekologija Sigurnost Plin u boci Autoplin Spremnici Kontakti
         

Sigurnost plinskih boca

Mjere sigurnosti:

 • bocu uvijek držati uspravno i sa zatvorenim ventilom
 • smještaj boce mora biti jednak ili viši od okolne površine, ne koristiti i čuvati boce s plinom u prostorijama nižim od okolnog terena (podrumi, stepeništa)
 • ne izlagati plinsku bocu izvorima topline, odnosno temperaturi višoj od 40°C (sunce, vatra, itd.)
 • mjesto gdje je boca pohranjena potrebno je redovito provjetravati
 • koristiti samo dopuštene materijale i predviđena trošila
 • pri svakoj zamjeni plinske boce zamijeniti postojeću brtvu na spojnoj matici (holenderu), te provjeriti ispravnost gumene cijevi
 • poslije uporabe plina na trošilu, obavezno zatvoriti ventil na boci
 • ne spajati bocu na trošilo bez regulatora tlaka
 • opremu je potrebno redovito kontrolirati
 • popravke plinskih trošila obavezno povjeriti ovlaštenom serviseru
 • pri zamjeni boce strogo je zabranjeno pušiti i prilaziti otvorenim plamenom
 • ne koristiti boce specijalne namjene s oznakom TF na tijelu boce (tekuća faza)
 • pridržavati se uputa proizvođača plinskih trošila
 • držati plinsku bocu podalje od dohvata djece
 • radi zaštite krajnjeg korisnika, ADRIAplin je uveo dodatnu zaštitu putem termoskupljajuće folije oko pakovine boce, te na taj način pruža dodatnu sigurnost i pouzdanost plinske boce
 
 
 1. Ukoliko osjetite miris ili nekontrolirano istjecanje («šištanje») plina u prostoriji:

  zatvoriti ventil na plinskoj boci, otvoriti prozore i vrata, te ne paliti moguće izvore iskrenja (svjetlo, upaljač, isključiti obavezno frižider). Sapunicom provjeriti mjesto propuštanja i otkloniti uzrok. Ako ste u nemogućnosti otkloniti uzrok neispravnosti, obratite se najbližoj Poslovnoj jedinici ADRIAplina d.o.o. ili serviseru plinskih trošila.
 2. Kod pojave nekontroliranog zapaljenja (plamena) na instalaciji ili trošilu:

  zatvoriti ventil na boci, otpojiti bocu i iznijeti iz prostorije, te pristupiti gašenju požara vatrogasnim aparatom. Ako je zaustavljeno istjecanje plina (zatvoren ventil na boci), vatra se može gasiti vodom. U slučaju nemogućnosti gašenja vatre, odmah obavijestiti ukućane i napustiti prostorije. Nazvati vatrogasnu službu i obavijestiti ih da se radi o požaru s propan-butan plinom.
 3. Kod pojave požara u susjednim prostorima:
  iznijeti prazne i pune plinske boce van dosega vatre.
U slučaju nekontroliranog istjecanja plina iz boce (nepažnja!) u okolinu:

plin u doticaju s tijelom (ruke, lice,...) može izazvati smrzotine. Povrijeđeni dio tijela odmah hladiti vodom, te po potrebi zatražiti liječničku pomoć.
 

Adriaplin u svom programu plinskih boca obavlja kontrolu, ispitivanje i obnavljanje istih prema postojećim propisima o tlačnim posudama pod tlakom. Potrošač može biti apsolutno bezbrižan i imati povjerenje glede održavanja plinskih boca.